BLENDED SPICES

Aam Achar Masala

110.00480.00

Achari Masala

100.00200.00

Aloo Chat

100.00200.00

Aloo Dum

100.00200.00

Aloo Puri

100.00600.00

BBQ Seasoning

100.00

Bhindi Masala

100.00200.00

Biryani Masala

200.001,000.00

Butter Chicken

120.00600.00

Chana Masala

120.00600.00

Chatkara Masala

100.00

Chicken Curry Masala

120.00600.00

Curry Powder

100.00200.00

Dahi Bhallla Masala

120.00240.00

Dal Tadka Masala

120.00600.00

Egg Masala

100.00

Fish Masala

100.00200.00

Fruit Chat Masala

120.00900.00

Fruit Juice

120.00240.00

Garam Masala

160.00960.00

Jain Masala

100.00200.00

Jal Jeera

100.00200.00

Jeera Aloo Masala

100.00200.00

Kabab

100.00200.00

Kadhai Chicken

120.00240.00

Kadhai Masala

120.00600.00

Kadhai Paneer Masala

120.00600.00

Kadhi Masala

120.00720.00

Kala Chat Masala

120.00900.00

Karela Masala

100.00200.00

Kashmiri Masala

120.00600.00

Keema Masala

100.00

Kitchen King Masala

100.00500.00

Makhani Dal Masala

120.00600.00

Matar Masala

120.00240.00

Meat Masala

120.00600.00

Methi Dana Chatni

100.00200.00

Methi Parantha Masala

100.00200.00

Mithi Sonth

100.00

Mughlai Masala

120.00240.00

Mutton Korma Masala

120.00240.00

Namkeen Lassi Masala

120.00240.00

Onion Salad Masala

120.00240.00

Pakora Masala

100.00200.00

Paneer Tikka Masala

120.00600.00

Pani Puri Masala

100.00200.00

Pav Bhaji Masala

120.00600.00

Pindi Chana Masala

120.00600.00

Podina Mint Chatni

100.00200.00

Podina Parantha Masala

100.00200.00

Pulao Rice Masala

100.00200.00

Punjabi Chholey Masala

120.00720.00

Raita Masala

120.00240.00

Rajma Masala

120.00600.00

Rogan Josh Masala

120.00240.00

Sambar Masala

120.00600.00

Sandwich Masala

100.00

Shahi Garam Masala

180.00360.00

Shahi Paneer Masala

120.00600.00

Shikanjvi Masala

120.00685.00

Tandoori Masala

120.00600.00

Tasty Dal Masala

100.00200.00

Tawa Fry Masala

100.00200.00

Tea Masala

200.00400.00

Tikka Seasoning

100.00